CK SLAN tour - logo

Další informace

Indie
Indie

Indie je země velkých kontrastů. Na jedné straně láká nádhernými památkami na bohatou a slavnou historii, na straně druhé je těžké nevidět současnou realitu této přelidněné, chudé země. Často potkáme žebráky, bezdomovce, sirotky žijící na špinavé ulici...

Ágra
Ágra

Ágra je město na břehu řeky Jamuny v severní částí indického státu Uttarpradéš v Indii. Její existence je zmíněna již v eposu Mahábhárata, kde je nazývána Agrevana. Legendy připisují založeně města Rádžovi Badal Singhovi (okolo roku 1475), jehož pevnost Badalgarh stála na místě dodnes dochované pevnosti, ovšem již perský básník z 11. století Mas'ūd Sa'd Salmān psal o zoufalém útoku na pevnost Ágra vedením králem Jayapalou a sultánem Mahmudem z Ghazni.

Dillí - hlavní město Indie
Dillí - hlavní město Indie

Dillí je hlavní město Indie a zároveň třetí největší město v Indii, ži je zde přes 8.4 milionu obyvatel. Původní staré Dillí bylo hlavním městem Indie mezi dvanáctým až devatenáctým stoletím. Nové Dillí bylo ustanoveno hlavním městem až za britské koloniální nadvlády.

Jaipur
Jaipur

Džajpur láká své návštěvníky především svými dochovanými památkami uprostřed starého města, které je obehnáno mohutnými hradbami, jež nechal tehdejší mahárádža natřít na červeno. Při zapadajícím slunci však červené hradby dostávají růžový nádech, a tak není divu, že se Džajpuru přezdívá růžové město.

Taj Mahal
Taj Mahal

Tádž Mahal je monumentální pomník v Ágře ve státě Uttarpradéš v Indii. Nechal ho vystavět indický mogul Šáhdžáhán na památku své předčasně zesnulé ženy. Od roku 1983 je Tádž Mahal součástí Seznam světového dědictví UNESCO.
Budova se proslavila po celém světě a přitahovala neuvěřitelně mnoho návštěvníků. Stala se symbolem Indie. V různé denní době za různého osvětlení má zajímavé zbarvení . Ráno je barva narůžovělá, navečer mléčně bílá a zlatou se stává vždy, když na ni dopadnou měsíční paprsky. Zdá se, že se vznáší mezi nebem a zemí - jeho proporce, jeho symetrické členění, okolní zahrady a zrcadlení ve vodě se spojují v dojem, který vám okamžitě vyrazí dech.

Humájúnova hrobka
Humájúnova hrobka

Humájúnova hrobka je komplex budov v Indii v Novém Dillí, které byly postaveny za účelem uchování ostatků historicky druhého panovníka Mughalské říše, císaře Humájúna. Budovy slouží jako majestátní hrobka, která je dnes již klasickou ukázkou mughalské architektury. Právě podle jejího vzoru byl vystaven v pozdější době Tádž Mahal. Od roku 1993 je Humájúnova hrobka součástí světového dědictví UNESCO.

Quatab Minar
Quatab Minar

Quatar Mihab je nejvyšší cihlový minaret na světě (vysoký 72,8 m, průměr u základny činí 14,3 m, u vrcholu pak pouhých 2,75 m). Nachází se v indickém Dillí, je součástí komplexu Kutub a jednou z památek města; rovněž byl zapsán i na seznam světového dědictví UNESCO. Minaret byl budován mezi lety 1193 (postaveny pouze základy) a 1368 během vlády několika králů. Na jeho výstavbu se použil materiál i ze zničených hindustických svatyň. Jako materiál byl použit rudý pískovec.


Ranakpur
Ranakpur

Ranakpur je malé místo v distriktu Pali v indickém státu Rádžasthán. Je známý především díky asi největší a nejbohatěji zdobené skupině džainistických chrámů v Indii, které pochází z 15. století.